Banki | Doradztwo finansowe

Administrator przygotował pętlę reklamową wyświetlającą informacje o oferowanych produktach banku. Oprócz samych reklam, wyświetlany jest kod QR, podany numer SMS lub pojawia się zaproszenie do włączenia odbioru Bluetooth. Bank otrzymuje szansę nawiązania szybkiej interakcji z klientem.

Dalsza cześć oferty i jej precyzowanie możliwe jest na bazie stworzonej platformy WWW. Sprzedażowe leady generują się praktycznie bez udziału konsultantów banku. Administrator łatwo może modyfikować pętle reklam i kierować je do odpowiednio pogrupowanych placówek, posiadających właściwą strukturę klientów. Jeżeli system posiadać będzie funkcjonalność interakcji dotykowej, możliwe jest wykorzystanie części ekranu jako aplikacji z systemem kolejkowym, drukującym „tickety” kolejkowe do właściwych konsultantów.

Administrator może praktycznie w trybie life podglądać informacje o popularności produktów i zapotrzebowaniu na aktywność konsultantów.

Oprócz podniesienia skuteczności komunikacji jaką dają monitory wielkoformatowe, pojawiają się oczywiście olbrzymie oszczędności przy produkcji materiałów BTL. Olbrzymie korzyści można odnosić z tytułu przekładania części interakcji handlowej na platformę internetową.